Tag: আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বীপ

ভাল খবৰঃ আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বীপত উজলিল শিৱ থাপা

ভাল খবৰঃ আইবা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বীপত উজলিল শিৱ থাপা

ভাৰতীয় বক্সাৰ অমিত পাংঘাল (৫৪ কিলোগ্ৰাম), শিৱ থাপা (৬৪ কিলোগ্ৰাম) আৰু সঞ্জিত কুমাৰে (৯১ কিলোগ্ৰাম) শুকুৰবাৰে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ ওজন ...