Tag: দুলীয়াজান

পুনৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডই কঁপাইছে ৰাজ্য

পুনৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডই কঁপাইছে ৰাজ্য

দুলীয়াজান ভাদৈ পাঁচআলিৰ চপাতলীত সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণৰ জঘন্য ঘটনা । ৪ পাষণ্ডই বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰে ৩মহীয়া অন্তসত্ত্বা মহিলাক। ঘটনা সংঘটিত ...

মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰে দুলীয়াজানবাসী ৰাইজক সদায় আগবঢ়াই নিমঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ

মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰে দুলীয়াজানবাসী ৰাইজক সদায় আগবঢ়াই নিমঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ

নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো এপষেক বাকী ৷ পূৰ্ণ গতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তথা নিৰ্বাচনী ৰণনীতি ৷ দুলীয়াজানতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈৰ ...