Tag: হিমালয়

এগৰাকী পত্নীৰ পাঁচজন স্বামীঃ শতিকাজোৰা পৰম্পৰা অটুট ৰাখিছে এটি জনজাতীয়ে

এগৰাকী পত্নীৰ পাঁচজন স্বামীঃ শতিকাজোৰা পৰম্পৰা অটুট ৰাখিছে এটি জনজাতীয়ে

এগৰাকী পত্নীৰ পাঁচজন স্বামী। ঠিক দ্ৰৌপদীৰ কাহিনীৰ দৰে। আজিও হিমালয়ৰ কোলাত থকা দূৰৱৰ্তী গাওঁবোৰৰ এটা জনজাতিৰ মাজত এই প্ৰথা প্ৰচলিত। ...