Tag: Oath Taking

বিধায়কৰূপে শপত গ্ৰহণ অখিল গগৈৰ; ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কৰালে শপত বাক্য পাঠ

বিধায়কৰূপে শপত গ্ৰহণ অখিল গগৈৰ; ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কৰালে শপত বাক্য পাঠ

বিধায়কৰূপে অসম বিধান সভাত শপত গ্ৰহণ কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। বিধানসভাৰ প্ৰ'টেম অধ্যক্ষ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অখিল গগৈক পদ আৰু ...

মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো টুইট

মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো টুইট

সোমবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে শপত বাক্য পাঠ ...

নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰাথমিক তালিকা; কোনে কোনে ল’ব শপত?

নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰাথমিক তালিকা; কোনে কোনে ল’ব শপত?

সোমবাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে নতুন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰো কেইবাজনো নতুন মন্ত্ৰীয়ে ল'ব ...